Wyszukaj produkt

loading...

MASTER KEY

Systemy Master Key pozwalają na ustrukturyzowanie wejść do budynku biorąc pod uwagę możliwości dostępu różnych osób w ramach pewnej organizaji, jak również pozwolenia i zakazy wstępu.

Wyboru systemu master dokonuje się w zależności od zasad funkcjonowania budynku oraz możliwości zmian rozwiązań w przyszłości.

– Ujednolicenie : Jeden klucz pozwalający na dostęp do różnych drzwi w budynku.- Więcej informacji na

– System z kodem centralnym : ten typ systemu jest przeznaczony dla mieszkań. – Więcej informacji na

– System z kluczem generalnym : ten typ systemu jest przeznaczony dla prostych konfiguracji. – Więcej informacji na

– System z kluczem generalnym i grupowym : ten typ systemu jest przeznaczony dla konfiguracji bardziej zaawansowanej i często używany w strukturach publicznych. – Więcej informacji na

– System z kluczem generalnym i grupowym z interferencjami : system wysokozaawansowany, który wymaga wyspecjalizowanego działania.- Więcej informacji na