Wyszukaj produkt

loading...

LOCK-OUT

W celu optymalizacji zabezpieczenia linii produkcyjnych, Państwa maszyn i innych cennych rzeczy, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa personelu, Thirard oferuje gamę produktów lock-out. Artykuły te służą uniemożliwieniu dostępu osobom nieupoważnionym do maszyn produkcyjnych. Zgodnie z definicją :

Lock-out jest procedurą bezpieczeństwa zapewniającą ochronę osobom i narzędziom przeciwko negatywnym konsekwencjom uwolnienia źródeł energii elektrycznej, mechanicznej, chemicznej czy kinetycznej

Założenie blokady zabezpieczającej i zablokowanie jej trudno usuwalną kłódką wraz z przywieszką ostrzegawczą gwarantuje bezpieczeństwo osób uprawnionych podczas interwencji czy prac konserwacyjnych.

Kodeks pracy narzuca, aby maszyny i inne urządzenia techniczne, zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy” (Art. 215 Kodeksu pracy).
Produkty lock-out powinny kategorycznie spełniać wymogi bezpieczeństwa proporocjonalnie do stopnia trudności maszyn technicznych i częstotliwości ich użytkowania. Wypadki w miejscach pracy, które są ciągle zbyt częste, są spowodowane kontaktem pracownika lub kilku pracowników z :
– niezabezpieczonymi elementami pod napięciem prądu elektrycznego
– płyny pod ciśnieniem (hydrualiczne, opary, niebezpieczne produkty chemiczne, …)
– części mechaniczne poddające się nieprzewidzianym ruchom.