Master Key

W przypadku zakładu lub firmy, musisz ustalić hierarchię zamykania swojego zakładu? Dzięki systemowi blokowania opartemu na specjalnym kluczu wybierasz bezpieczne, niezawodne i praktyczne rozwiązanie. Ten system kluczy i wkładek pozwoli każdemu najemcy, każdemu właścicielowi lub każdemu pracownikowi wejść do budynku, mając dostęp tylko do tych drzwi, które są niezbędne dla nich do dotarcia do ich mieszkania, biura i innych miejsc, które są dla nich dostępne. Np.: pomieszczenia ogólnodostępne, pokój socjalny itp. Dzięki usłudze MASTER KEY nie musisz już mnożyć kluczy!

Czym jest schemat organizacyjny Master Key?

Schemat Master Key to diagram hierarchii otworów w infrastrukturze. Pozwala zdefiniować prawa dostępu do różnych miejsc oraz prawo do otwierania drzwi lub grupy drzwi.

Wiele schematów priorytetów jest możliwych dzięki systemowi wykresów. Każdej osobie wystarczy tylko jeden klucz. Pracownik na przykład ma dostęp tylko do drzwi wejściowych i do swojego biura za pomocą tego klucza, dyrektor generalny firmy będzie mógł ze swojej strony mieć dostęp do wszystkich drzwi budynku. Jeden i ten sam klucz, tylko inaczej zaprogramowany.

Cylindre de serrure pro

Oznacza to, że wkładka może być otwierana zarówno kluczem indywidualnym, jak i kluczem generalnym, który umożliwia otwarcie wszystkich wkładek (jeśli jest to przejście ogólnodostępne) lub określonej grupy wkładek (przejście częściowe), dlatego nazywa się to strukturyzacją hierarchiczną.

Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne, gdyż zmniejsza liczbę kluczy na użytkownika i pozwala na lepsze monitorowanie zarządzania dostępem każdego użytkownika. Wdrożenie kluczowego schematu master key umożliwia zatem zarządzanie dostępem do pomieszczeń i kontrolę ruchu w obiekcie.

Różne rozwiązania do ustalania priorytetów w schematach organizacyjnych

Thirard oferuje różne systemy schematów Master Key, które dostosowują się do różnych typów organizacji w Twojej firmie. Możesz więc zdecydować się na:

Schemat organizacyjny Master Key w kombinacji centralnej

Centralny otwór doskonale nadaje się do budynków mieszkalnych. Każdy mieszkaniec może otworzyć drzwi wejściowe budynku, drzwi swojego mieszkania i wejść do pomieszczeń wspólnych, nie mając dostępu do mieszkań sąsiadów.

Organigramme combinaison centrale

Schemat organizacyjny Master Key z kluczem generalnym

To rozwiązanie nadaje się do prostej konfiguracji w firmie (np. drzwi wejściowe + sekretariat). Każde drzwi mają zamek z indywidualnym kluczem i tymi kluczami można otworzyć wszystkie drzwi firmy.
Organigramme Passe general

Schemat organizacyjny Master Key łączący klucz generalny i klucz częściowy

Dzięki możliwości tworzenia bardziej rozbudowanych konfiguracji tego typu schemat organizacyjny bardzo dobrze dopasowuje się do struktur publicznych. Możliwe jest zaprogramowanie kilku poziomów dostępu. W praktyce konfiguracja ta może składać się z 3 rodzajów kluczy:

– indywidualne klucze umożliwiające każdemu pracownikowi otwarcie drzwi do biura,
– przepustka częściowa (np. pozwalająca personelowi utrzymania czystości na otwarcie wszystkich biur, ale nie warsztatów czy pomieszczenia technicznego),
– przepustka ogólna (pozwalająca otworzyć wszystkie drzwi).

Organigramme Passe general

Schemat organizacyjny Master Key z kluczem ogólnym, częściowym i interferencjami

Ta opcja jest najbardziej kompletna i dopracowana. W związku z tym należy przeprowadzić szczegółowe badanie w celu zaprogramowania zezwoleń i zakazów dostępu, które mają zostać wprowadzone dla każdego pracownika. Poziom bezpieczeństwa, na który pozwala tego typu hierarchia dostępu, jest bardzo wysoki.

Organigramme de clés - passe générale

Jakie są zalety schematu organizacyjnego Master Key?

Zalety kluczowego schematu blokowego są liczne, ale wymienimy 3 główne:

  • zabezpieczenie mienia poprzez lepszą kontrolę praw dostępu do wrażliwych pomieszczeń,
  • zabezpieczenie ludzi poprzez zarządzanie dostępem do pomieszczeń wysokiego ryzyka na budowie lub do pomieszczenia technicznego,
  • korzyść finansowa poprzez kontrolę kosztów produkcji liczby kluczy.

Systemy Master Key pozwalają na ustrukturyzowanie wejść do budynku biorąc pod uwagę możliwości dostępu różnych osób w ramach pewnej organizacji, jak również pozwolenia i zakazy wstępu.

Wyboru systemu master dokonuje się w zależności od zasad funkcjonowania budynku oraz możliwości zmian rozwiązań w przyszłości.

System klucza ujednoliconego: Jeden klucz pozwalający na dostęp do różnych drzwi w budynku.

System z kluczem centralnym: ten typ systemu jest przeznaczony dla mieszkań.

System z kluczem generalnym: ten typ systemu jest przeznaczony dla prostych konfiguracji.

System z kluczem generalnym i częściowym: ten typ systemu jest przeznaczony dla konfiguracji bardziej zaawansowanej i często używany w strukturach publicznych.

System z kluczem generalnym i częściowym z interferencjami: system wysokozaawansowany, który wymaga wyspecjalizowanego działania.