Informacje prawne

Ta strona została opublikowana przez firmę: THIRARD S.A.S
Adres: 45 rue Jean Jaures – B.P 60004
80390 Fressenneville – Francja

Ta strona internetowa jest własnością firmy THIRARD S.A.S, kapitał w wysokości 182 939 euro, kod APE 2572Z, zarejestrowany w RCS Amiens pod numerem 615780095, którego siedziba mieści się pod adresem 45, rue Jean Jaurès, 80390 FRESSENNEVILLE.
Dostęp do strony internetowej www.thirard.fr oraz korzystanie z jej treści podlegają poniższym warunkom. Dostęp do strony i przeglądanie strony oznacza bez zastrzeżeń akceptację tych warunków.
Niniejsze warunki użytkowania mogą być modyfikowane w dowolnym momencie.
Natychmiast po ich opublikowaniu zmiany są uznawane za zaakceptowane przez użytkowników.

Przedstawiciel prawny: Barnabé Chivot, dyrektor generalny
Dyrektor publikacji: Pan Barnabé Chivot
Redaktor: Pan Henri Barré
Ta strona podlega francuskiemu prawu.

1) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie elementy zawarte na stronie www.thirard.fr (oprogramowanie, teksty, animowane lub nie obrazy, dźwięki, know-how i ogólnie wszelkiego rodzaju dane) są chronione kodeksem własności intelektualnej.
Wszelkie reprezentowanie i / lub całkowite lub częściowe powielanie strony www.thirard.fr przez jakikolwiek proces bez wyraźnej zgody THIRARD SAS jest zabronione i stanowi naruszenie karane zgodnie z artykułami L.335-2 i następnymi Kodeksu własności intelektualnej. To samo dotyczy baz danych pojawiających się, jeśli takie istnieją, na stronie internetowej www.thirard.fr, które są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Transponującej dyrektywę europejską do Kodeksu własności intelektualnej. z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie prawnej ochrony baz danych. Znaki towarowe i logo pojawiające się na stronie www.thirard.fr są własnością THIRARD S.A.S lub stron trzecich. Jakiekolwiek użycie, całkowite lub częściowe powielanie tych znaków i / lub logo jest zabronione w rozumieniu artykułu L.713-2 Kodeksu własności intelektualnej, z wyjątkiem wstępnej zgody i wyraźnej zgody THIRARD S.A.S.

2) TRAKTOWANIE DANYCH NOMINACYJNYCH
Użytkownik jest w szczególności informowany, że zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie danych, pliki i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r., Informacje dostarczone przez użytkownika ze względu na formularze na stronie www.thirard.fr są niezbędne w odpowiedzi na jego prośbę i są przeznaczone dla firmy THIRARD SAS, odpowiedzialnej za przetwarzanie, do celów administracyjnych, handlowych i / lub marketingowych.
Użytkownik jest informowany, że ma prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, oraz do ich poprawiania, pisząc do firmy THIRARD SAS, 45, rue Jean Jaures, BP 60004 – 80390 FRESSENNEVILLE) lub pocztą elektroniczną na servicepublicite@thirard.fr.

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie www.thirard.fr można zaimplementować mechanizm śledzenia nawigacji.
Dane osobowe dotyczące użytkownika są przeznaczone dla firmy THIRARD S.A.S, która wdraża wszelkie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poufności tak utworzonych plików nominalnych.

3) TREŚĆ WITRYNY
Informacje na stronie www.thirard.fr są podane orientacyjnie.
THIRARD S.A.S stara się aktualizować tę stronę; ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności, aktualności informacji opublikowanych na swojej stronie internetowej www.thirard.fr ani zgodności tych informacji z użytkowaniem, które użytkownik chce wykonać.
W związku z tym użytkownik potwierdza wykorzystanie tych informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność.
Witryna www.thirard.fr nie jest witryną handlu elektronicznego: informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane jako oferta sprzedaży lub zakupu.

4) DZIAŁANIE TECHNICZNE STRONY INTERNETOWEJ www.thirard.fr
Strona internetowa THIRARD S.A.S jest zazwyczaj dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W przypadku działania siły wyższej, trudności z komputerem, trudności związane ze strukturą sieci telekomunikacyjnych lub trudności techniczne, z przyczyn związanych z utrzymaniem, bez wyczerpującej listy, dostęp do całości lub części strony może zostać zawieszony lub usunięte zwykłą decyzją firmy THIRARD SAS
Ze względu na konserwację i / lub każdą inną decyzję firmy THIRARD S.A.S dostęp do strony internetowej może zostać przerwany. Witryna może ulec zmianie bez uprzedzenia. Odwiedzający stronę www.thirard.fr potwierdza, że ​​posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej. Potwierdza, że ​​zweryfikował, że konfiguracja komputera, której używa, nie zawiera wirusów i jest w doskonałym stanie.
W żadnym wypadku THIRARD SAS nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub specjalne szkody wynikające z korzystania ze strony www.thirard.fr lub innych powiązanych z nią stron, aw szczególności za wszelkie straty finansowe, komercyjne, utrata programów lub danych w systemie informacyjnym użytkownika.
THIRARD S.A. dziękuje za umożliwienie mu dzielenia się wszelkimi żądaniami, pominięciami, błędami lub poprawkami poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tytułem „infos / webmaster” na adres servicepublicite@thirard.fr.

5) LINKI DO INNYCH STRON
Strona internetowa www.thirard.fr może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym stron internetowych THIRARD S.A.S.
Istnienie tych linków nie oznacza żadnej kontroli ani zgody THIRARD S.A.S na ich treść. W związku z tym THIRARD S.A.S w żaden sposób nie będzie ponosić odpowiedzialności za treść stron, do których użytkownicy www.thirard.fr mieliby dostęp za pośrednictwem tych linków.
Każde utworzenie linku do strony www.thirard.fr wymaga uprzedniej wyraźnej zgody THIRARD S.A.S. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie cofnięte przez THIRARD S.A.S, bez konieczności uzasadnienia decyzji o wycofaniu.

6) JURYSDYKCJA
Treść strony internetowej dev.thirard.fr podlega prawu francuskiemu. Tak jest w przypadku zasad materialnych jako reguł formy, a ich treść zostanie doceniona przez jedyną właściwą właściwość francuską. Reguły kolizyjne są wykluczone na korzyść pełnego i nieograniczonego stosowania prawa francuskiego.

7) ZAKWATEROWANIE

Ta strona jest obsługiwana przez Gun Media SRL, której siedziba znajduje się pod adresem Bd Gheorghe Sincai 9A, Bukareszt, Rumunia.

8) CIASTECZKA

Do celów statystycznych i wyświetlania THIRARD informuje klienta, że ​​pliki cookie rejestrują pewne informacje przechowywane w pamięci dysku twardego. Te pliki cookie pozwalają również THIRARD oferować klientowi oferty najlepiej dostosowane do jego potrzeb i zgodnie z produktami, które wybrał już podczas poprzednich wizyt.

9) RÓŻNE INFORMACJE
Koncepcja – Insitaction i THIRARD S.A.S Tworzenie / integracja strony internetowej: INSITACTION
Zdjęcia: Service Advertising THIRARD S.A.S
Pisanie i publikacja: THIRARD S.A.S