Normy i certyfikaty

Oznakowanie CE

Od 1 października 2003 r. produkty muszą zawierać oznakowanie CE, umożliwiające wolny przepływ towarów na rynku europejskim. W ten sposób producent deklaruje, że produkt spełnia wymagania dyrektywy europejskiej.
Oznakowanie CE oznacza zgodność produktu z odpowiednimi wymaganiami. Produkty spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i ochrony konsumentów. Certyfikaty oznakowania CE są wydawane na odpowiedzialność AFNOR Certification.
Certyfikat CE potwierdza, że Thirard spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. DWU, właściwości użytkowe produktów dostępne są na www.thirard.fr.
Oznakowanie CE można odczytać w prosty sposób: Akronim CE + Nr jednostki certyfikującej.
Oznakowanie znajduje się na produkcie, opakowaniu lub na załączonym do produktu dokumencie.

oznakowanie-ce

Dokumentacja

Znajdź wszystkie nasze dokumenty związane z normami naszych produktów, dostępne do pobrania, bezpośrednio na naszej stronie internetowej thirard.fr, klikając tutaj

AFAQ ISO 9001

afaq.png (258×175)

Spółka Thirard posiada certyfikat ISO od 1994 (ISO 9001 wersja 2015 od grudnia 2015).

Oznakowanie NF 040

Istnieje kilka kategorii dla znaku NF.

Znak NF jest certyfikatem produktu. Marka ta spełnia wymogi norm francuskich i europejskich.

Normy określają kryteria wielkości, bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości, odporności.

certyfikat-afnor-bezpieczeństwo

AFNOR Certification jest odpowiedzialna za zgodność produktów NF z normami i przepisami marki. Ponadto ta niezależna jednostka certyfikująca przeprowadza kontrole w zakresie jakości produkcji.

Obecnie cztery rodziny produktów należą do marki NF 040 (patrz: załączona tabela) z różnym oznakowaniem.

certyfikatn-afnor

Opakowania i produkty NF podlegają szczególnej kontroli.
Istnieją różne wymogi sposobu oznakowania.

• Logo NF musi być zgodne z przyjętą szatą graficzną.
• Marka producenta musi zostać wskazana.
• Referencja produktu musi być podana.
• Przynależność do jednej z czterech rodzin musi być jednoznacznie wskazana.
• Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji również musi być załączona do produktu.

Wytrzymałość funkcji półobrotu bez włożonego wysiłku. Wykonano w naszych fabrykach zgodnie z punktem 6.3.1.1
normy NF EN 12209.

test-wytrzymałości-zapadki-półobrotowej

Certyfikat A2P

CNPP (Centrum Krajowe Ochrony i Prewencji) zlokalizowane niedaleko Vernon w Eure we Francji, jest jedynym akredytowanym organizmem do wydawania certyfikatów produktów A2P. Agencje ubezpieczeniowe, mając coraz częściej do czynienia z kradzieżami i włamaniami, zachęcają swoich klientów do instalowania skutecznych systemów zabezpieczeń. CNPP wydaje także certyfikaty Usług w zakresie instalacji i konserwacji systemów bezpieczeństwa w dziedzinie pożarów oraz umyślnych czynów zabronionych (certyfikaty APSAD i A2P Service). Znak A2P to znak wspólny dla spełniających wymogi certyfikatu produktów. Jest uznawana przez wiele organów: agencje ubezpieczeniowe, władze publiczne, użytkowników i osoby pracujące w sektorze zabezpieczeń. Otrzymanie certyfikatu A2P wymaga rozpoczęcia procedury ze strony producenta. Zgodnie z referencją H61 dostępna na www.cnpp.com.

Czym jest certyfikat A2P?
Znak A2P jest przede wszystkim certyfikatem dla produktu z sektora zabezpieczeń, określającym jego wytrzymałość na włamania.
Znak A2P zapewnia, że produkty, które noszą to oznakowanie, spełniają określone specyfikacje techniczne i pochodzą od producenta, którego jakość produktów jest kontrolowana.

Jakie główne cechy określa certyfikat?
Główne cechy certyfikowanych zamków w budynkach, oznaczonych A2P, zawierają się w zdolności do wytrzymania prób otwarcia drzwi przez osoby nieupoważnione, w konkretnym czasie, na ataki przy użyciu siły fizycznej oraz określonych narzędzi (narzędzia ręczne, elektryczne i termiczne), ale także w trwałości zamka wyrażaną w liczbie otwarć.

Gdzie odbywają się testy?
Testy mają miejsce w laboratoriach CNPP. Poza testami przeprowadzane są coroczne audyty w firmach. Każdy wyprodukowany artykuł musi być w pełni zgodny z modelem, który otrzymał certyfikat A2P.

Co oznaczają gwiazdki przyznawane w ramach certyfikatu A2P dla Zamków w Budynkach?
Istnieją różne klasyfikacje w zależności od wytrzymałości produktów w przypadku włamania. Produkty te poddawane są coraz to bardziej rygorystycznym testom. W zależności od wytrzymałości na próbę niedozwolonego otwarcia, zamki, włącznie z systemami zabezpieczeń, są podzielone na trzy klasy: 1, 2 i 3 gwiazdki. Wytrzymałość oceniana jest według określonych kryteriów technicznych i metod testów

Jak rozpoznać produkt, który posiada certyfikat marki A2P?
Po pierwsze każdy produkt z certyfikatem A2P składa się z elementów oznakowanych A2P w sposób trwały. Jeśli jeden z elementów składowych został zmieniony, produkt automatycznie traci certyfikat A2P. Etykieta informacyjna zawierająca między innymi logo A2P oraz klasyfikację produktu znajduje się również na opakowaniu produktu od momentu opuszczenia fabryki.

W ramach zaangażowania w dbałość o środowisko THIRARD stopniowo wprowadza oznakowania FSC i Imprim’VERT.

zasuwa-certyfikat-A2P

Oznakowanie FSC

Le Forest Stewardship Council (FSC) to ekooznakowanie, które pojawia się na produktach pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniającej wpływy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
System certyfikacji FSC® odpowiada kryteriom dobrych praktyk w zakresie gospodarki leśnej, dyspozycjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju określonym w konwencji z Rio de Janeiro oraz pozwala śledzić drogę, którą przebywa drewno, począwszy od lasu po produkt finalny.
Certyfikacja FSC stanowi część specyfikacji dla produkcji opakowań Adventures.

Motto Imprim’VERT: „Drukowanie oznacza pozostawianie śladu na powierzchni, a nie w środowisku”.

Imprim’Vert® jest oznakowaniem ekologicznym opartym na zbiorze ścisłych zasad określonych w jasnych i precyzyjnych specyfikacjach: obejmuje ono właściwe zarządzanie niebezpiecznymi odpadami, bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych płynów, niestosowanie toksycznych produktów, przetwarzanie i recykling odpadów z drukarni, świadomość ekologiczną wśród klientów itp.

lable-fsc