Prezentacja

Od 100 lat wyposażamy Twój dom, dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.

HISTORIA

W 1920 roku, po zdobyciu wykształcenia inżynierskiego i pierwszych doświadczeń zawodowych w przemyśle samochodowym, Fernand Thirard przejął warsztat produkujący kłódki i założył własną firmę. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w branży, zaprojektował własne narzędzia produkcyjne i kierując się duchem innowacji handlowej stworzył swoją markę: FTH. Fundamenty filozofii Thirarda były już położone.

Produkty oferowane hurtownikom za pośrednictwem katalogu i siły sprzedaży odniosły sukces. Sukces ten pozwala firmie Thirard na inwestowanie w narzędzia automatyczne i wzbogacanie swojej oferty. Kłódki FTH stały się dobrze znane, a firma nadal się rozwijała.

W latach 60. kierownictwo przejęła żona Fernanda Thirarda, Paule. Jej córka Jocelyne otworzyła firmę na eksport, a jej mąż Jacques zmodernizował fabrykę. Wprowadził technikę maszyn transferowych, która pozwoliła na wyprodukowanie pierwszej mosiężnej kłódki w 1965 roku.

Jean Pierre Chivot, wnuk Fernanda, przejął w 1975 roku kierownictwo handlowe firmy (wtedy było to kierownictwo ogólne) i wniósł nowe pomysły na dywersyfikację. Wykorzystując wiedzę techniczną zdobytą podczas produkcji kłódek blaszanych, pan Chivot postanowił zająć się produkcją zamków i rygli. Następnie pojawiły się wkładki europejskie i zamki 3-punktowe. Oprócz tych tradycyjnych produktów ślusarskich, pan Chivot dodał do swojego katalogu również okucia drzwiowe i okienne, elementy okuć, klamki itp.

montage-manuelle-cylindre

Ta kompletna oferta pozwala firmie Thirard reagować na rozwój dystrybucji i towarzyszyć markom i sklepom z artykułami metalowymi na nowym rynku DIY.
Thirard stał się głównym graczem we Francji w sektorze dystrybucji, a także jest obecny w sektorze handlu materiałami, okuciami budowlanymi i zaopatrzeniem przemysłowym.

Kontynuując inwestycje według tej samej zasady niezależności technicznej i finansowej, czwarte pokolenie rodziny podchodzi do XXI wieku z duchem otwartości i energii niezbędnej do przeprowadzenia firmy przez zachodzące zmiany.

Od 2015 roku Barnabé Chivot nadał Thirard nowy impuls w zakresie digitalu, innowacji, dystrybucji i obecności na świecie, aby zyskać na adaptacyjności i aktualności oferty.

Firma Thirard, zatrudniająca 300 osób we Francji, 150 w Europie i Azji, osiąga obroty przekraczające 53 mln euro i nadal się rozwija, dzięki duchowi podboju, który pozostał nienaruszony od samego początku, oraz dzięki wszystkim talentom, które tworzą i napędzają firmę.

Zespół

W Thirard człowiek jest w centrum działalności. To nasza siła i bogactwo.

Thirard to średniej wielkości firma licząca 450 zmotywowanych współpracowników. Ta wielkość umożliwia bezpośrednie relacje między zespołami. Ponadto management poziomy i funkcjonowanie w trybie projektów sprzyja zaangażowaniu każdego pracownika w każdym sektorze.

Thirard przywiązuje ogromną wagę do funkcjonowania serwisu klienta. Dedykowane zespoły wykazują się dyspozycyjnością i uwagą w przypadku każdego kontaktu z konsumentem czy firmami.

praca-zespół

Ta kultura i docenienie człowieka przejawia się także w jakości relacji z klientem zewnętrznym. Zespoły ds. handlowych pracujące w terenie pod szyldem Thirard są cenione za bliskość i uwagę w relacji z klientem.

ZOBOWIĄZANIA

THIRARD ECOLOGIE

Jako specjalista przemysłowy w zakresie przetwarzania metali (mosiądz/stal/Inox) Thirard od zawsze wyznaje zasadę, aby poddawać recyclingowi i ponownie wykorzystywać surowce. To ekonomiczna i ekologiczna zasada obecna w firmie od jej powstania.

Thirard angażuje się dziś w podejście globalne, systematyczniejsze i ambitniejsze. Każda dziedzina życia firmy i każdy sektor przemysłowy jest kontrolowany, aby zredukować do minimum negatywny wpływ na środowisko.
Wszystkie ciecze stosowane w procesach produkcyjnych (oleje) są przetwarzane i poddawane recyclingowi.
Produkcja podlega zasadzie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystywane materiały są długotrwałe i można w nieskończoność poddawać je recyclingowi.
Stosowany do produkcji wielu elementów mosiądz nie zawiera domieszki ołowiu.
Procesy produkcyjne i konserwacyjne w firmie stale zmierzają do oszczędności energii.
Wszystkie warsztaty i biura wyposażone są w oczyszczacze powietrza bez emisji zanieczyszczeń.
Thirard jest ekoczłonkiem SCRELEC w zakresie recyclingu baterii i partnerem (Bronze) stowarzyszenia Reforest’action (10 000 zasadzonych drzew).
Opakowania produktów Thirard spełniają normy FSC (papier/karton pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej), a do ich produkcji stosuje się tusze niezawierające ołowiu.

Thirard jest dumny ze swojego zaangażowania na rzecz środowiska i kontynuuje swoje wysiłki, aby ulepszać procesy produkcji i stale zmniejszać negatywny wpływ na środowisko.

Nasz cel: połączyć prosperującą działalność przemysłową z ulepszaniem świata.

Obecnie Thirard jest zaangażowany w bardziej globalne, systematyczne i ambitne podejście. Każda dziedzina życia firmy i każdy sektor przemysłu jest badany w celu zredukowania wpływu na środowisko do minimum.
Wszystkie płyny technologiczne (oleje) są oczyszczane i poddawane recyklingowi.
Produkty są wytwarzane zgodnie z zasadą gospodarki cyrkularnej, z trwałych i nadających się do recyklingu materiałów.
Mosiądz używany do produkcji wielu części ma gwarancję pozbawienia ołowiu.
Produkcja i operacje przeładunkowe w firmie są stale nastawione na oszczędzanie energii.
Wszystkie warsztaty i biura wyposażone są w systemy oczyszczania powietrza, bez żadnych zanieczyszczeń.
Thirard jest członkiem organizacji ekologicznej SCRELEC zajmującej się recyklingiem baterii oraz partnerem (brązowym) stowarzyszenia Reforest’action (10 000 zasadzonych drzew).
Opakowania produktów Thirard są zgodne z normami FSC (papier/karton ze zrównoważonych lasów) i wykorzystują tusze bezołowiowe.

cadenas-combinaison-amazone-thirard-face

Firma Thirard jest dumna ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska i nie ustaje w wysiłkach mających na celu usprawnienie procesów produkcyjnych i ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Nasz cel: połączyć udaną działalność przemysłową z lepszym światem.

CZŁOWIEK

Equipe Thirard

Thirard to przede wszystkim wielorakie talenty ponad 300 osób.
Polityka prowadzona w zakresie zasobów ludzkich w firmie opiera się zasadniczo na duchu życzliwości. Ta troska o ludzi wyraża się na kilka sposobów:

Polityka personalna firmy zachęca do rozwoju osobistego poprzez wsparcie i szkolenia.
Przykłady ścieżek kariery
Lucille: Staż we Francji > Staż w Rumunii > Asystentka sprzedaży > Asystentka zarządu (w ciągu 2 lat)
Emeric (sektor prasowy): Szkolenie wewnętrzne > Staż w urzędzie pracy > Umowa na czas określony jako operator pras > Umowa na czas nieokreślony jako operator pras (w ciągu 3 lat)

Thirard organizuje transmisję międzypokoleniową i promuje know-how poprzez tworzenie zespołów Senior/Junior.

Zachowany jest ścisły parytet 50/50, również w zawodach technicznych i na wszystkich szczeblach odpowiedzialności.

W firmie Thirard uznajemy status pracownika niepełnosprawnego. Od 20 lat firma jest zaangażowana w partnerstwo z ESAT w Pikardii. Organizujemy również warsztaty „powołanie/integracja”.

Jakość życia zawodowego w firmie Thirard jest wynikiem polityki, która ceni jednostkę i jej karierę w firmie. Zespoły składają się ze zmotywowanych i zaangażowanych ludzi, którzy wykorzystują cały potencjał swojej kariery w firmie.

PRODUKTY

Zarówno jakość produkcji, jak i jakość estetyka produktów Thirard wynikają z polityki prowadzonej przez firmę od początku jej istnienia.

Dziś ambicja ta wzrasta i stawia dizajn w centrum rozwoju produktów.
Produkt Thirard musi być skuteczny, ładny i odpowiadać oczekiwaniom konsumentów.

expertise-serrure-thirard

JAKOŚĆ

Jakość to pierwszorzędny wymóg w firmie Thirard. Stawiana jest w centrum funkcjonowania firmy i reprezentuje główne kryterium rozwoju i wyboru produktu.
Thirard otrzymał swój pierwszy certyfikat ISO w 1994 r. W 2005 r. firma otrzymał certyfikat ISO 9001, a następnie wznowiony został kolejno w 2013 i 2015 r. Norma ta odpowiada wysokim wymaganiom w kwestii procesów przemysłowych, przywództwa i jest zorientowania na klienta.
ISO 9001-2015 to dowód, że firma funkcjonuje według zasady nieustannego ulepszania.

Produkty Thirard spełniają również surowe normy jakości i w zależności od gamy oznakowane są i certyfikowane CE, NF i A2P.

BLISKOŚĆ

Thirard jest średniej wielkości spółką rodzinną. Firma zachowała swoją dostępność, bliską relację z klientem, co widoczne jest w każdym sektorze firmy, począwszy od producentów po sprzedawców, zawsze dostępnych i otwartych na klienta.

Konsument może skorzystać z tej bliskiej relacji i dostępności dzięki licznym usługom i poradom online, jak i doradztwu na każdym etapie sprzedaży.
Orientacja w sklepie, informacje o produkcie, kursy dla sprzedawców, instrukcje, serwis klienta – wszystko to ma służyć usatysfakcjonowaniu konsumentów.

Duch bliskości przejawia się również w Thirard przez wpisanie się firmy w dany obszar geograficzny.
Mająca swoją siedzibę od 100 lat w Vieux w Pikardii firma pozostaje w interakcji z całą tamtejszą działalnością ekonomiczną i uczestniczy w rozwoju regionu.

entreprise-familiale-thirard

WARTOŚCI

Thirard jest firmą – to znaczy podmiotem i projektem – który powstał i rozwijał się na fundamentalnych wartościach.

Troska o drugiego człowieka
Firma kultywuje formę empatii, która przejawia się wewnątrz firmy jako życzliwość względem całego personelu, na zewnątrz natomiast jako nieustanna chęć służenia klientom, firmom czy konsumentom.

Słuchanie
Thirard rozwinął praktykę uważnego słuchania klientów, która pozwala proponować usługi i produkty najbliższe ich oczekiwaniom.

Dzielenie się / Hojność
Firmie zawsze zależało na udostępnieniu szerokiemu gronu konsumentów najlepszych wyrobów metalowych i systemów zabezpieczenia, zachowując przy tym produkcję francuską.

Odwaga
Thirard nie jest grupą spółek, a jednak dzięki inwencji, zdolnościom adaptacyjnym i chęci podbicia rynku, firma prosperuje i rozwija się zarówno we Francji, jak i za granicą.

Autentyczność
Autentyczność, prostota, pokora są również wartościami, które definiują Thirard i pozwalają tej firmie na istnienie w regionie oraz na tworzenie relacji z partnerami handlowymi.

Te wartości są podzielane i przekazywane na co dzień przez cały personel firmy THIRARD.

WIZJA

Jako firma pionierska w zakresie wykorzystania różnych kanałów dotarcia od 5 lat, opieramy się na zdobytym doświadczeniu i kontynuujemy naszą pracę w zakresie rozwoju narzędzi web z myślą o naszych klientach. Utworzyliśmy i udostępniamy bazę danych naszych produktów, będącą rozszerzeniem oferty na platformach internetowych naszych klientów-dystrybutorów. Opisy produktów zostały uzupełnione o informacje dla konsumentów i firm.

Jako prekursor w dziedzinie opakowań stawiamy nowy krok w rewolucji wprowadzania wartości użytkowych i opracowywania ekologicznie zaprojektowanych opakowań. Nadajemy tym koncepcjom nowy impet, tworząc marki parasolowe, które nadają strukturę naszym asortymentom, oraz zapewniając poziomy bezpieczeństwa, którymi konsumenci kierują się przy dokonywaniu wyborów. Nowy, jaśniejszy design i unowocześniona komunikacja graficzna zwiększą również siłę oddziaływania naszych produktów na półce sklepowej.

Thirard rozwija swoją tożsamość. Nasze nowe logo jest logiczną kontynuacją projektu przyjętego dla naszych kluczy, jest bardziej nowoczesne i mocne. Sygnatura, powiększona o datę założenia firmy, utrwala markę.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość podzielenia się z Państwem nowymi ofertami usług i koncepcjami skierowanymi do konsumentów, które pozwolą nam wspólnie zdobywać udziały w rynku.

Barnabé Chivot
Prezes

wizja-przyszłość

Thirard w kilku liczbach.