Jak wyrównać drzwi?


WYRÓWNANIE MONTAŻU DRZWI: BLOKADA WBUDOWANA, CYLINDER I KLAMKA

Rekomendacje:

Instalując nową wkładkę w zamku klamki, należy uważać, aby ustawić ją w prawidłowej osi. Należy również upewnić się, że zamek jest prawidłowo ustawiony. W przeciwnym razie mechanizm blokujący cylindra podlega oporom. Rzeczywiście, gdy zespół drzwi jest źle ustawiony, kończy się to nacisku za pomocą klamki. Naciskając na uchwyt, wielokrotne otwieranie i zamykanie może spowodować zużycie zamka lub uchwytu. Bardzo rzadko jest to spowodowane wadą produkcyjną cylindra i często bezużyteczne jest wysyłanie go z powrotem do producenta.

Aby sprawdzić wyrównanie drzwi:

– Zdemontuj drzwi.

– Sprawdź, czy mechanizm zamka nie jest uszkodzony, szczególnie przy klamce i przy otworze cylindra.

– Za pomocą klucza sprawdź również, czy cylinder działa. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności i zwróci wkładkę.